Duurzame camping

Installatie van 20 kW zonnepanelen voor energieopwekking en voor verwarming van sanitair warm water (SWW).

Hoogwaardige houtketel met omgekeerde vlam voor campingverwarming en sanitair warm water (SWW).

Het brandhout komt van dezelfde boerderij waar we een bosbeheerplan hebben. De plantenresten van de camping worden gebruikt voor de houtketel.